+386 (0)2 828 00 54    |    podpora@iucitelj.si

ALI JE PRIHODNOST NAŠEGA ŠOLSTVA V KOMBINIRANEM UČENJU?Najpogostejši primer kombiniranega učenja je, ko se klasično izobraževanje v učilnici dopolni z e-učenjem na daljavo. To je način poučevanja, kjer se kombinirajo različni učni slogi in pri katerem se uporabljajo tudi različni učni pripomočki. Na eni strani pomeni to digitalno vključevanje najrazličnejših dejavnosti, nalog in testov, po drugi strani pa tudi vključevanje sodelovanja med izvajalcem in slušatelji izobraževanja.

 

Zaradi kombiniranega učenja doživlja celotno področje izobraževanja hiter in velik premik. Prej so bili učenci ob »klasični obliki« omejeni na učilnico, zdaj pa lahko kombinirajo to izobraževanje z novimi didaktičnimi pripomočki in načini, ki jih omogočajo sodobne komunikacijske tehnologije. Pravtako lahko na ta način učenci nadaljujejo oziroma nadgrajujejo učenje, ki so ga pridobili v učilnici. S to obliko je možnost samoocenjevanja slušateljev veliko večja. Vse to so prednosti, ki jih poudarjajo na vseh straneh. Seveda pa ima ta oblika izobraževanja tudi nekaj slabosti. Obstajajo teme in učne metode, ki zahtevajo interakcije v živo, praktične vaje in prakso. Poudarjajo pa tudi, da s tovrstno obliko učenja učence prikrajšamo za socialne interakcije, razvoj in druženje.

Vse to drži do neke mere. Saj je lahko kombinirano učenje vsekakor dobrodošlo, če se uporablja občasno in v določenih situacijah. Na primer, ko učenec zboli in mora ostati doma. Nekaj dni je morda res nesposoben za kakršnokoli učenje in mora počivati, potem pa je načeloma že pri močeh za spremljanje snovi in učnega procesa. A je primoran zaradi zdravil, ki jih mora jemati še nekaj dni, ostati doma. V teh dneh lahko z uporabo tehnoloških didaktičnih pripomočkov in kombiniranega učenja nadoknadi ogromno. Izogne se »klasičnemu« prepisovanju, učenje lahko kljub odsotnosti od pouka v učilnici nadaljuje v svojem tempu, s tem prihrani veliko časa, ki bi ga v nasprotnem primeru porabil.

Lahko pa se v današnjih časih pandemije zgodi, da ne gre samo za enega učenca. V primeru, ko učenec zboli in ima simptome bolezni, ki je nalezljiva, morajo vsi učenci, ki so bili z njim v stiku ostati doma. Tudi otroci, ki so bili v stiku s stiki okuženega naj bi ostali doma. Mreža se tako hitro in nenadzorovano širi. Zato je spet kombinirano učenje tisto, ki pripomore k reševanju in lajšanju situacije. Uporaba tehnoloških pripomočkov je spet tista, ki da pozitiven odgovor »slabostim« kombiniranega učenja.
Kakorkoli, trenutna situacija vsekakor kaže na to, da bodo digitalne rešitve tiste, ki bodo lajšale in reševale tako učence kot tudi učitelje do te mere, da bo kombinirano učenje še kako dobrodošlo v raznolikih situacijah, ki so v današnjem času vse pogostejše. Le tehnologijo moramo uporabiti bolj učinkovito.

V podjetju Inovatio se zavedamo pomembnosti te uporabe, zato smo se posvetili in dobro preučili uporabo tehnologije pri kombiniranem učenju. Prepričani smo, da lahko tovrstna oblika izobraževanja prinese veliko pozitivnih sprememb, ki bodo vplivale na celoten šolski proces in olajša delo prav vsem, ki so v učni proces vključeni. Tako lahko učna ura postane zanimivejša, predmete pa lahko v hipu spremenimo v digitalno vsebino. Tudi povezanost z učenci ali sodelavci bo lažja od koderkoli.  Z našimi rešitvami vpeljujemo uporabo interaktivne tehnologije in tako z različnimi izobraževanji pomagamo šolam do kvalitetnejšega in enostavnejšega procesa izobraževanja.  Z različnimi oblikami izpopolnjevanja znanja je naš namen približati nov način izobraževanja, ki v teh časih vsekakor postaja stalnica.  Na webinarjih, ki jih organiziramo, lahko v predstavitvenem delu spoznate osnovne funkcije interaktivnih rešitev ali pa se odločite za malo daljši seminar, kjer gremo skozi poglobljen pregled. Na delavnicah, ki jih organiziramo v živo  lahko s samostojnim delom kreirate lastne aktivnosti in se naučite kako enostavno ustvariti celo preverjanja znanja.

Prav posebna izkušnja pa je lahko tudi obisk našega demo centra, ki vam ponudi konkretne rešitve. Preizkusite interaktivne zaslone sami, naša strokovno podkovana ekipa vam bo z veseljem odgovorila na vprašanja. Seznanila vas bo s ponudbo digitalnih učnih pripomočkov, kot so kamere in vsa dodatna pripadajoča programska oprema.
Obiščite nas torej v Demo centru v Mariboru in Ljubljani ter vstopite v učilnico 21. stoletja, kjer se na enem mestu povežeta sodobna tehnologija in fleksibilno pohištvo.