+386 (0)2 828 00 54    |    podpora@iucitelj.si
POGOJI IN DOLOČILA
Namen deljenja tekstovnih, interaktivnih, fotografskih in avdio-video vsebin Namen deljenja vsebin je zbrati čim večje število le teh in tako pomagati uporabnikom pri uporabi interaktivnih rešitev in izdelavi interaktivnih vsebin.
Objava vsebine (vodiče, triki, gradiva)
 
 • Vsebine, ki jih boste želeli objaviti na portalu iučitelj.si bodo morale biti naprej potrjene s strani administratorja in šele nato bodo objavljene na portalu.
 • Z objavo vsebine se zavezujete, da ne boste objavljali vsebin zlonamerno, žaljivo, nespodobno, vulgarno, obrekljivo, sovražno, grozeče ali katerokoli vsebino, ki lahko prizadene druge uporabnike tega portala.
 • Upravitelj strani oz. administrator si pridržuje pravice, da vam lahko kadar koli, trajno ali začasno izbriše vsebine, ki ste jih naložili na portal zaradi neprimernosti.
 • Z objavo vsebine se zavezujete, da ste v gradivo vnesli literaturo v skladu s pravili citiranja.
 • Z objavo vsebine se strinjate, da bodo drugi uporabniki uporabljali, preoblikovali ali kopirali vaše vsebine.
 • Uporabnik dovoljuje javno objavo vsebine (fotografije v gradivu) in je od morebitnih tretjih oseb pridobil vsa potrebna soglasja za javno objavo. Če so na posnetku mladoletne osebe, uporabnik jamči, da je za objavo vsebine pridobil soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.
 • Z objavo vsebine za zavezujete, da je gradivo sestavljeno v skladu z učnim načrtom RS.
Primernost vsebine in preklic pravice do priobčitve
 • Uporabnik (ki je delil vsebino) lahko kadarkoli zahteva odstranitev svoje vsebine. To naredi s poslanim e-sporočilom na info@iucitelj.si in tako bo vsebina odstranjena s portala.
 • Odstranitev vsebine lahko zahteva tudi katerikoli drugi uporabnik, ki ocenjuje, da je posamezna vsebina iz kateregakoli razloga neprimerna za objavo na portalu iucitelj.si, in tako bo administrator v nakrajšem možnem času ocenil upravičenost do takšne zahteve in ravnal v skladu s politiko objavlanja, v katerem je vsebina objavljena.
 
Osebni podatki
Podjetje Inovatio d.o.o. kot lastnik spletnega portala iucitelj.si jamči za varnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Osebnih podatkov v nobenem primeru ne bomo posredovali tretjim, oz. nepooblaščenim osebam. Zavezujemo se k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika.
Osebni podatki se obdelujejo za namen komuniciranja po e-pošti, sms-u ali telefonu z namenom komunikacije z uporabniki in oddajo gradiva ter morebitnih vprašanj. V primeru soglasja z obveščanjem o novih ponudbah in drugih aktivnostih podjetja Inovatio d.o.o. ob registraciji se osebni podatki obdelujejo z namenom obveščanja po e-pošti.
Če ste podali privolitev za obveščanje o novostih in drugih aktivnostih podjetja Inovatio d.o.o., hranimo vaš e-naslov trajno oz. do vašega preklica.
Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, posameznik osebnih podatkov ni dolžan posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posreduje ne more prosto prenašati gradiv ali le-teh oddajati ter prejemati informacij o novostih na spletni strani. Katere podatke je potrebno posredovati je navedeno pri posameznem spletnem obrazcu.
 
Osebnih podatkov posameznikov ne posredujemo nepooblaščenim osebam, razen tistim, ki izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov, na podlagi pisne pogodbe povezane s portalom iucitelj.si (Inovatio d.o.o.)
Pogodbeni izvajalci, ki jim posredujemo osebne podatke so:
 • Mailerlite – spletni vmesnik za marketing in obveščanje po e-pošti
 • Netplus.si, Sandi Čeh s.p. – izdelovanje spletne strani in vzdrževanje
Posameznik ima glede osebnih podatkov naslednje pravice:
 • Pravica, da od wiucitelj.si kadarkoli zahteva:
  • Potrditev ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki
  • Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije (namen obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki)
  • Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki ki jo določi sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in posameznik ne zahteva drugače se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.
 •  Popravek netočnih osebnih podatkov
 • Omejitev obdelave, kadar:
  • posameznik oporeka točnosti osebnih podatkov  in sicer za obdobje ki upravljavcu iucitelj.si omogoča preveriti točnost osebnih podatkov.
  • je obdelava nezakonita in nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega posameznik zahteva omejitev njihove uporabe.
  • upravljalec iucitelj.si podatkov ne potrebuje več za namene obdelave jih pa posameznik potrebuje za uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov
 • Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17. splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru kadar posameznik prekliče privolitev za obdelavo osebnih podatkov
 • Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani  in strojno berljivi obliki, s pravico, da posameznik  te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga prvotni upravljavec pri temu oviral
 • Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja
 • Da za posameznika ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi s posameznikom ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjenje predpostavke iz člena 22. splošne uredbe o varstvu podatkov
 • Da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši splošno uredbo o varstvu podatkov. Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu - Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si
Privolitev je možno kadarkoli preklicati s poslano zahtevo na info@iucitelj.si . Po preklicu privolitve bo upravljavec www.iucitelj.si  podatke učinkovito izbrisal ali anonimiziral , tako da podatkov ne bo več mogoče povezati s posameznikom.
Po preklicu privolitve posamezniku ne bomo več mogli zagotavljati storitev za izvedbo katerih potrebuje osebne podatke glede katerih je posameznik preklical privolitev.
 
Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljana pravic v zvezi z osebnimi podatki naslovi v pisni obliki in sicer na info@iucitelj.si
Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljana pravic v zvezi z osebni podatki lahko upravljavec  od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.
Upravljavec www.iucitelj.si mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebni podatki odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in naj pozneje v enem mesecu od prejema zahteve.
 
Upravljavec www.iucitelj.si izvaja ustrezne organizacijske in tehnične ukrepe za varovanje osebnih podatkov, ki so prilagojeni tveganjem, ki jih obdelava osebnih podatkov predstavlja.
 
 
Končne določbe
Z registracijo in potrditvijo le-te se šteje, da uporabnik sprejema te Pogoje in določila.


Navodila za izdelavo gradiva
Gradivo mora vsebovati vire in literaturo ter mora biti v skladu s pravili citiranja. Pri izdelavi gradiva je potrebno upoštevati veljaven učni načrt, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/ucni_nacrti/ 
Gradivo naj vsebuje tudi razred, predmet, učno temo glede na specifiko predmeta ter učne cilje.