+386 (0)2 828 00 54    |    podpora@iucitelj.si

Učenje, ki temelji na igri s SMART lab-om

Zabava je na prvem mestu
SMART lab dejavnosti vključujejo mehanike iger, grafične teme in zvoke, s čimer dajejo učencem občutek igranja. Tako se lahko učenci poglobijo v učenje na zabaven način.
Zabava je pomembna:
 

  • Zabavno, sproščeno vzdušje, kjer je varno delati napake zmanjša stres pri učenju.
  • Senzorični dražljaji in nove izkušnje omogočajo razvoj novih miselnih vzorcev pri učencih.
  • S tem, ko se učenci poglobijo v igre, se pri njih povečuje pozornost, spomin in zagon.

 
Tekoči potek učnega procesa omogoča boljše razumevanje snovi
"Igrifikacija" (učenja skozi igro) se pogosto preveč zanaša na zunanje motivatorje, kot so zbiranje točk in odlikovanj za učne dosežke. Vendar so notranji motivatorji velikokrat pomembnejši za zabavno in smiselno igranje.
SMART lab aktivnosti so zato zasnovane tako, da spodbujajo bistvene notranje motivatorje, kot sta premagovanje izzivov in timsko delo. Prav tako pa spodbujajo tudi k razmišljanju o igri in s tem pripomorejo k boljšemu razumevanju snovi.
 
Telesno gibanje popestri stvari
Nekatere SMART lab dejavnosti zahtevajo od učencev, da se vstanejo s svojih stolov in stopijo do interaktivnega zaslona/table ali svojih sošolcev. Gibanje z namenom je tako tudi eden od načinov za osvežitev spomina in pozornosti. Učenci so po končani igri polni energije in pripravljeni za delo, s čimer se lahko prepreči vedenje, ki bi lahko čez čas postalo moteče za učni proces. 
 
Osredotočite se na učni načrt
Pogosto je težko najti igre, ki bi jih lahko smiselno povezali z učnim načrtom. Zato so učitelji prisiljeni v sklepanje kompromisov med pogostostjo uporabe iger in njihovim navezovanjem na učni načrt.  
SMART lab dejavnosti so zato zasnovane tako, da omogočajo prilagajanje vsebine in teme glede na učni načrt. Igre so tako usklajene z vsebino učnega načrta, učenci pa so se po končani igri tudi naučili ustrezno vsebine.  
 
Hitrost je pomembna
Resne igre zahtevajo obsežen vložek časa s strani učitelja tako v razredu kot pri njegovih pripravah na učno uro, posledično lahko učitelju zmanjka časa za druge pomembne stvari.

Uporabno tudi poučevanju na daljavo
Programska oprema v oblaku omogoča uporabo tovrstnih aktivnosti tako v realnem času kot tudi časovno neomejeno. Tako lahko učenci pri dejavnostih sodelujejo kadar želijo.