+386 (0)2 828 00 54    |    podpora@iucitelj.si

Sodobna učna okolja

Soodvisnost elementov sodobnega učnega okolja dokazano zagotavlja nadpovprečne rezultate.

INOVATIVNO POHIŠTVO

Spreminjajoče načine učenja lahko uvedemo hitro in enostavno samo, če imamo za to primerno pohištvo.
Prostori vplivajo. Oblikujejo, omogočajo in vzpodbujajo. Podpirajo, premikajo ali ovirajo. S tem vplivajo na kakovost učenja in poučevanja. V raziskavah o učenju se je uveljavil koncept prostorske didaktike. »Prostorski koncepti (pogoji) in vedenja, ki izhajajo iz tega, predstavljajo neposredne vplive na kompleksno interakcijo med telesnim in duševnim razvojem« pravi znanstvenik Dieter Breithecker (2005).
 

Vsaka mišična aktivnost je hrana za naše možgane


INTERAKTIVNE REŠITVE

Zakaj so interaktivne rešitve prava odločitev za sodobno učilnico?
Interaktivne rešitve, med katere spadajo interaktivni zasloni in interaktivna tla, nudijo učencem priložnost, da vizualizirajo in dojemajo informacije na način, ki je po naravi bolj usklajen s tem, kako ga človeški možgani obdelujejo.

Interaktivne rešitve spodbujajo razvoj socialnih veščin
Študija* ugotavlja, da pogoste skupinske aktivnosti podprte z interaktivno tehnologijo vodijo do 20 odstotkov višjega nivoja v razvoju socialno-čustvenih veščin.
*Conducted by Filigree Consulting on behalf of SMART Technologies from December 2015 – January 2016, the study included over 400 education professionals including educators, specialists, administrators and education IT professionals from 32 countries across the globe.

Interaktivne rešitve so odlična dolgoročna naložba
Zaradi energetske učinkovitosti in daljše življenjske dobe so skupni stroški uporabe nižji. Vzdrževanje je lažje in cenejše od predhodnih tehnologij.
 
So izboljšana podpora za vse sloge učenja
Vizualni, slušni in kinestetični načini učenja se vpeljujejo veliko bolj organsko, ko učitelj uporabljajo interaktivne rešitve.
 
Učno okolje je z uporabo interaktivnih tehnologij fleksibilnejše
Učitelji lahko hodijo po razredu, medtem ko še vedno nadzorujejo in upravljajo interaktivni zaslon preko svojih mobilnih naprav.
 
Priprava na uro zahteva manj časa
Glede na raziskavo* je kar 90% učiteljev navedlo, da se je z uporabo interaktivnega zaslona zmanjšal čas priprave na učne ure.


Zakaj je učenje na interaktivnih tleh učinkovitejše?
Če bi bilo naravno, da človek mirno sedi in se na ta način uči in razvija svoje veščine, zakaj potem čutimo potrebo po gibanju? Učenje skozi igro in gibanje je bistveno za razvoj. Igra in gibanje pripomoreta k izboljšanju spomina, motivacije, timskega dela, komunikacije, ustvarjalnosti in socialnih veščin.
PRENOS V PRAKSO
Tretji dejavnik, ki vpliva na doseganje nadpovprečnih rezultatov je prenos v prakso. Predstavlja skupek znanja in praktične uporabe prvih dveh dejavnikov: inovativnega pohištva in interaktivnih rešitev ter vašega vnosa - to so dobre učne prakse.