+386 (0)2 828 00 54    |    podpora@iucitelj.si

Barvno nasprotje – izdelava prostorske kompozicije iz zamaškov

Vsebina je namenjena uvodni uri. Likovna tehnika – oblikovanje prostorske in slikarske kompozicije iz zamaškov. Likovna tema – magični krogi. Likovni motiv – bakterija. Na prvi stran je fotografija barvnega kroga z delitvijo na tople in hladne barve. Na drugi strani učenci razvrstijo tople in hladne barve.Na tretji strani učenci poveda katera beseda pripada kateri fotografiji in odgovorijo na vprašanje. Na četrti strani je fotografija umetniškega dela Marike in Marka Pogačnika. In vprašanje za učence. Na peti strani so fotografije bakterij fotografija iz prejšnje strani, pojavi se vprašanje za učence. Pravilni odgovor na vprašanje je, da imajo fotografije skupen motiv kroga, krogcev. Na umetniškem delu so kamenčki okroglih oblik. Na šesti strani se pojavi vprašanje za učence. Na sedmi strani učenci iz razpredelence izberejo kroge toplih in hladnih barv ter jih razvrstijo v ustrezni del baktrerije – Učenci sestavijo domišljijsko bakterijo.Na zadnji strani je priložena fotografija izdelka učencev. Ponekod so kratka navodila, ki jih lahko pomaknete na sredino, ko pa jih ne potrebujete več kliknete na puščico in se bodo vrnila na prvotno mesto.