+386 (0)2 828 00 54    |    podpora@iucitelj.si

 
SMART Learning Suite Online omogoča učiteljem, da svoja gradiva SMART Notebook® odprejo kjerkoli in jih dajo v skupno rabo z vsemi nap­ravami učencev/dijakov. Učenci oz. dijaki lahko gradiva odprejo na svojih namiznih ali prenosnih računalnikih, tablicah ali telefonih ter se učijo v lastnem ritmu. Omogoča delovne prostore za sodelovanje, ki spodbujajo aktivno učenje in navajanje na samostojno delo .
 
Ključne funkcije:


Knjižnica gradiv je dostopna vsepovsod, na vseh napravah, kjer imate dostop do spleta.

Omogoča hiter dostop do novih aktivnosti in praznih strani tako, da učenci/dijaki ostanejo zbrani skozi celotno učno uro.

Spodbuja aktivno učenje, saj ima učitelj možnost deljenja kopije gradiva z vsakim učencem, ki lahko učna gradiva z različnimi aktivnosti uporablja takrat ko želi v svojem ritmu.

V galerijo gradiv lahko shranite in iz nje odprete tudi obstoječe datoteke Notebook®, PowerPoint® in PDF ter jih nadgradite z delovnimi prostori za sodelovanje, formativnimi ocenjevanji, aktivnostmi in raznimi opombami.

Gradiva iz SMART Notebooka® lahko odprete, urejate, predstavite ali shranite.

Ohranja zlato nit in tako ne odvrača pozornosti učencev/dijakov.

Na voljo so delovni prostori za sodelovanje, kjer učenci/dijaki prispevajo in soustvarjajo gradiva, učitelji pa spremljajo njihov napredek ter jih pri tem usmerjajo.

SMART Learning Suite Online omogoča učencem/dijakom sodelovanje z uporabo namiznih ali prenosnih računalnikov, tablic in telefonov.