+386 (0)2 828 00 54    |    podpora@iucitelj.si
Razvrsti po:

Desetiške enote

Gradivo je namenjeno spoznavanju ali utrjevanju snovi desetiške enote.

Golosemenke

Vsebina je namenjena spoznavanju nove snovi. Na začetnih straneh so predstavljene rastline golosemenke v nadaljevanju pa so različne naloge za učence.

Računam do 20 s prehodom

Gradivo je pripravljeno za utrjevanje računanja v obsegu do 20 s prehodom. Ponuja možnost prehajajna do faze hitrega računanja. Učenec izračuna izraz, poišče rezultat in klikne nanj. Klik na pravilni rezultat ga spusti na naslednjo nalogo.

Seštevanje, odštevanje do 5

Z animacijo v SMART lab nalogi učenci seštevajo in odštevajo do 5. Izračunajo račun, povejo rezultat in pravilnost računa preverijo na hrbtni strani karte. Naloge so razdeljene glede na računske operacije.