+386 (0)2 828 00 54    |    podpora@iucitelj.si
Razvrsti po:

Cvet

Vsebina gradiva je namenjena obravnavi nove učne snovi. Gradivo vsebuje različne slike z označenimi deli cveta, aktivnosti za učence kot so kviz in združevanje parov, 3D slike cveta ter kviz, v katerem učenci preverijo nivo njihovega znanja.

Cvet

3D model prereza cveta, ki prikazuje notranjo strukturo in anatomijo.

Glive

Gradivo je namenjeno obravnavi nove učne snovi. Gradivo vsebuje različne slike z opisi določenih delov gliv ter aktivnosti za učence, tako da so ti aktivno vključeni v učni proces.

Kritosemenke

Vsebina je namenjena spoznavanju nove snovi. Na začetku gradiva so opisane osnovne značilnosti kritosemenk in razlike med dvokaličnicami, v drugem delu gradiva pa so interaktivne vsebine in naloge za učence.

List

Vsebina je namenjena obravnavi nove učne snovi. Gradivo vsebuje različne slike listov, ki imajo označene dele, aktivnosti za učence kot je iskanje parov, igra kart...

Razvrščanje rastlin

Vsebina je namenjena uvodni uri. Na uvodnih prosojnicah je prikaz razdelitve rastlin in razlike med cvetoma enokaličnice in dvokaličnice ter različne naloge za učence.

Zgradba rastlin

Vsebina je namenjena spoznavanju nove snovi.