+386 (0)2 828 00 54    |    podpora@iucitelj.si
Razvrsti po:

Animacija - križanka

Vsebina je namenjena uvodni motivaciji, saj je geslo križanke učna tema učne ure v nadaljevanju - animacija. Križanka je interaktivna didaktična igra, kjer morajo učenci iz nabora črk v prazne okvirčke križanke povleči ustrezne črke. Na koncu pa izpisati geslo križanke.

Arhitektura prihodnosti

Vsebina je namenjena uvodni uri. Gradivo vsebuje različne fotografije vizualno zanimivih stavb ter naloge za učence.

Barvna perspektiva - križanka

Vsebina je namenjena uvodni motivaciji, saj je geslo križanke učna tema učne ure v nadaljevanju. Križanka je interaktivna didaktična igra, kjer morajo učenci iz nabora črk v prazne okvirčke križanke povleči ustrezne črke. Na koncu pa izpisati geslo križanke.

Barvna perspektiva - Križec krožec

Igra je namenjena uvodni motivaciji. Primerna je za učno temo barvna perpektiva. Učenci morajo pravilno odgovoriti na vprašanja, da dobijo prazno polje, v katerega spravijo svoj simbol. Zmaga skupina, ki prva v vrsto, diagonalo ali kolono postavi svoje 3 simbole.

Barvno nasprotje – izdelava prostorske kompozicije iz zamaškov

Vsebina je namenjena uvodni uri. Gradivo vsebuje različne naloge za učence, sliko barvnega kroga ter navodila za izdelavo likovnega izdelka.

Besede s širšim pomenom

Gradivo je pripravljeno s pomočjo gradnika SMART lab - Super Sort, kjer je potrebno razvrstiti besede z ožjim pomenom (podpomenke), k besedam s širšim pomenom (nadpomenke).

Cvet

Vsebina gradiva je namenjena obravnavi nove učne snovi. Gradivo vsebuje različne slike z označenimi deli cveta, aktivnosti za učence kot so kviz in združevanje parov, 3D slike cveta ter kviz, v katerem učenci preverijo nivo njihovega znanja.

Cvet

3D model prereza cveta, ki prikazuje notranjo strukturo in anatomijo.

Časovnik

S časovnikom nastavite časovno omejitev za določeno nalogo ali samo začnite merjenje časa. Ko je časovna omejitev dosežena, nastavite čas za zagon zvoka na strani beležnice ali druge ukrepe, kot je premik na naslednjo stran.