+386 (0)2 828 00 54    |    podpora@iucitelj.si
Razvrsti po:

Besedo sestavljajo glasovi

Vsebina je namenjena uvodni uri. Učenci poimenujejo slike ter govorijo glasove, ki sestavljajo besedo. Glaskujejo. Pod slikami lahko narišemo tudi toliko pik kot ima beseda glasov, določimo mesto glasu v besedi (na začetku, sredini, na koncu), ugotavljamo začetni in končni glas, zlogujemo, besede napišemo...

Kje v besedi slišiš glas ...

Vsebina je namenjena usvajanju glasov in črk. Poimenujemo sličico in v razpredelnici označimo kje slišimo obravnavani glas. Na začetku samo iščemo glasove in označujemo glasove, kasneje lahko dopisujemo tudi manjkajoče črke v besedah. Pri vsakem obravnavanem glasu je priložen tudi učni list z enako vsebino, ki ga lahko natisnemo za učence. Priloženi so tudi bralni listi.

Zadnji glas v besedi

Vsebina je namenjena utrjevanju glasov v besedah. S klikom na kocko poimenujemo zadnji glas v besedi (lahko tudi prvega ali iščemo določene glasove v besedi).