+386 (0)2 828 00 54    |    podpora@iucitelj.si
Razvrsti po:

Animacija - križanka

Vsebina je namenjena uvodni motivaciji, saj je geslo križanke učna tema učne ure v nadaljevanju - animacija. Križanka je interaktivna didaktična igra, kjer morajo učenci iz nabora črk v prazne okvirčke križanke povleči ustrezne črke. Na koncu pa izpisati geslo križanke.

Barvna perspektiva - križanka

Vsebina je namenjena uvodni motivaciji, saj je geslo križanke učna tema učne ure v nadaljevanju. Križanka je interaktivna didaktična igra, kjer morajo učenci iz nabora črk v prazne okvirčke križanke povleči ustrezne črke. Na koncu pa izpisati geslo križanke.

Barvna perspektiva - Križec krožec

Igra je namenjena uvodni motivaciji. Primerna je za učno temo barvna perpektiva. Učenci morajo pravilno odgovoriti na vprašanja, da dobijo prazno polje, v katerega spravijo svoj simbol. Zmaga skupina, ki prva v vrsto, diagonalo ali kolono postavi svoje 3 simbole.

Grafika - igra razvrščanja

Gradivo je namenjeno uvodni motivaciji. Ker aktivnost vsebuje tudi tudi reprodukcije slik, lahko učencem najprej pokažete 5. prosojnico. Lahko pa vklopite dvozaslonski pogled, da vidite obe prosojnici hkrati. Didaktična igra se nahaja na 4. prosojnici.

Igra križec in krožec - EX LIBRIS

Igra je namenjena uvodni motivaciji. Primerna je za učno temo ex libris. Učenci morajo pravilno odgovoriti na vprašanja, da dobijo prazno polje, v katerega spravijo svoj simbol.Zmaga skupina, ki prva v vrsto, diagonalo ali kolono postavi svoje 3 simbole.

Igra LABIRINT - instalacija

Igra je namenjena uvodni motivaciji pred obravnavo nove učne snovi - instalacija. igra je primerna za dve osebi ali ekipi. Ekipa, ki začne, mora pravilno odgovoriti na vprašanje, da lahko vrže kocko, ki pokaže za koliko polj se lahko prestavi. Zmaga ekipa, ki se prva prebije na drugo stran labirinta.

Igra Ne jezi se! - mobile

Didaktična igra je namenjena uvodni motivaciji obravnavi snovi mobile. Namenjena je 4 igralcem ali ekipam. Igra je na dveh prosojnicah. Na prvi je igralna površina igre, na drugi pa vprašanja. Na katera učenci odgovarjajo, da lahko mečejo kocko.

Igra razvrščanja - barvna perspektiva

Gradivo je namenjeno uvodni motivaciji. Ker aktivnost vsebuje tudi tudi reprodukcije slik, lahko učencem najprej pokažete 5. prosojnico. Lahko pa vklopite dvozaslonski pogled, da vidite obe prosojnici hkrati. Didaktična igra se nahaja na 4. prosojnici.

Igra razvrščanja - kiparstvo

Gradivo je namenjeno uvodni motivaciji. Ker aktivnost vsebuje tudi tudi reprodukcije slik, lahko učencem najprej pokažete 5. prosojnico. Lahko pa vklopite dvozaslonski pogled, da vidite obe prosojnici hkrati. Didaktična igra se nahaja na 4. prosojnici.