+386 (0)2 828 00 54    |    podpora@iucitelj.si
Razvrsti po:

Besede s širšim pomenom

Gradivo je pripravljeno s pomočjo gradnika SMART lab - Super Sort, kjer je potrebno razvrstiti besede z ožjim pomenom (podpomenke), k besedam s širšim pomenom (nadpomenke).

Besedo sestavljajo glasovi

Vsebina je namenjena uvodni uri. Učenci poimenujejo slike ter govorijo glasove, ki sestavljajo besedo. Glaskujejo. Pod slikami lahko narišemo tudi toliko pik kot ima beseda glasov, določimo mesto glasu v besedi (na začetku, sredini, na koncu), ugotavljamo začetni in končni glas, zlogujemo, besede napišemo...

Kaj pišemo z veliko začetnico

Naloga je namenjena utrjevanju velike začetnice. Razvrščamo napisane besede.

Kje v besedi slišiš glas ...

Vsebina je namenjena usvajanju glasov in črk. Poimenujemo sličico in v razpredelnici označimo kje slišimo obravnavani glas. Na začetku samo iščemo glasove in označujemo glasove, kasneje lahko dopisujemo tudi manjkajoče črke v besedah. Pri vsakem obravnavanem glasu je priložen tudi učni list z enako vsebino, ki ga lahko natisnemo za učence. Priloženi so tudi bralni listi.

Kviz o Sloveniji za igranje na tablici, računalniku ali telefonu

Poseben kviz, ki na interaktivni rešitvi prikazuje napredek ekip, igralec pa vsak zase igra na svoji napravi.

Praznična igra Gremo veselo na počitnice

Tema igre: Sodelujte s svojim soigralcem, da ugiba, kaj je na kartici, tako, da mu samo dajete namige.

Sestavljanka

Povlecite sliko na stran, da ustvarite sestavljanko (iz galerije, datotek ali spletne strani). Nastavite število vrstic in stolpcev, da nastavite težavnost igre.

Zabaven kviz

Zabaven kviz, ki se igra s pomočjo telefonov, računalnikov ali tablic. Kviz ima vprašanja vezana na stare ali strokovne besede. Če katere besede ne poznate, poglejte v Slovar slovenskega knjižnega jezika in poiščite besedo.

Zadnji glas v besedi

Vsebina je namenjena utrjevanju glasov v besedah. S klikom na kocko poimenujemo zadnji glas v besedi (lahko tudi prvega ali iščemo določene glasove v besedi).