+386 (0)2 828 00 54    |    podpora@iucitelj.si
Razvrsti po:

Čas

Zbirka slik, povezanih s temo časa. Zbirka ima različne analogne in digitalne časovne slike.

Deli celote

Učno gradivo je namenjeno utrjevanju znanja o ulomkih. V gradivu morajo učenci ob prerezu pice ugotoviti število kosov in zapisati ulomek.

Deltoid

Gradivo je namenjeno obravnavi nove učne snovi. Na drugi strani je pripravljena aktivnost združevanja parov v nadaljevanju pa je predstavljen teoretični del.

Denar

Učenci s pomočjo nalog spoznavajo denar, ga \"menjajo\" ter z njim \"plačujejo\". Utrjujejo številske predstave do 100.

Desetiške enote

Gradivo je namenjeno spoznavanju ali utrjevanju snovi desetiške enote.

Geometrijska telesa

Vsebina je namenjena spoznavanju, poimenovanju in razvrščanju geometrijskih oblik in teles (krogle, kocke, valja in kvadra). Vsa štiri telesa si lahko ogledamo v 3D pogledu (s klikom na telo). Na vsaki strani telo poimenujemo, nato pa obliko primerjamo s predmeti iz naše okolice. Zadnja dve strani sta namenjeni utrjevanju znanja.

Kalkulator

Vadite seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje vprašanj z uporabo tega interaktivnega gradnika. Prilagodite nastavitve in odgovorite na vprašanja s pisalom SMART Board.

Mreža koordinatnega sistema

Gradnik je primeren za vajo koordinatnega sistema. Dotaknite se mreže, da dodate točko in se na desni strani prikaže koordinata. S peresom narišite črto ali naredite kroge, da dodate točke.

Piramida

3D model piramide na kvadratni osnovi, primativen.