+386 (0)2 828 00 54    |    podpora@iucitelj.si
Razvrsti po:

Animacija - križanka

Vsebina je namenjena uvodni motivaciji, saj je geslo križanke učna tema učne ure v nadaljevanju - animacija. Križanka je interaktivna didaktična igra, kjer morajo učenci iz nabora črk v prazne okvirčke križanke povleči ustrezne črke. Na koncu pa izpisati geslo križanke.

Arhitektura prihodnosti

Vsebina je namenjena uvodni uri. Gradivo vsebuje različne fotografije vizualno zanimivih stavb ter naloge za učence.

Barvna perspektiva - križanka

Vsebina je namenjena uvodni motivaciji, saj je geslo križanke učna tema učne ure v nadaljevanju. Križanka je interaktivna didaktična igra, kjer morajo učenci iz nabora črk v prazne okvirčke križanke povleči ustrezne črke. Na koncu pa izpisati geslo križanke.

Barvna perspektiva - Križec krožec

Igra je namenjena uvodni motivaciji. Primerna je za učno temo barvna perpektiva. Učenci morajo pravilno odgovoriti na vprašanja, da dobijo prazno polje, v katerega spravijo svoj simbol. Zmaga skupina, ki prva v vrsto, diagonalo ali kolono postavi svoje 3 simbole.

Barvni spekter

Vsebina je namenjena uvodni uri. Gradivo vsebuje ponovitev o barvah (primarne, sekundarne in terciarne), primeri umetniških del s terciarnimi barvami, temne in svetle barve ter različne naloge za učence.

Barvno nasprotje – izdelava prostorske kompozicije iz zamaškov

Vsebina je namenjena uvodni uri. Gradivo vsebuje različne naloge za učence, sliko barvnega kroga ter navodila za izdelavo likovnega izdelka.

Grafika - igra razvrščanja

Gradivo je namenjeno uvodni motivaciji. Ker aktivnost vsebuje tudi tudi reprodukcije slik, lahko učencem najprej pokažete 5. prosojnico. Lahko pa vklopite dvozaslonski pogled, da vidite obe prosojnici hkrati. Didaktična igra se nahaja na 4. prosojnici.

Igra križec in krožec - EX LIBRIS

Igra je namenjena uvodni motivaciji. Primerna je za učno temo ex libris. Učenci morajo pravilno odgovoriti na vprašanja, da dobijo prazno polje, v katerega spravijo svoj simbol.Zmaga skupina, ki prva v vrsto, diagonalo ali kolono postavi svoje 3 simbole.

Igra križec in krožec - kiparstvo v arhitekturi

Igra je namenjena uvodni motivaciji. Primerna je za učno temo kiparstvo v arhitekturi. Učenci morajo pravilno odgovoriti na vprašanja, da dobijo prazno polje, v katerega spravijo svoj simbol.Zmaga skupina, ki prva v vrsto, diagonalo ali kolono postavi svoje 3 simbole.