+386 (0)2 828 00 54    |    podpora@iucitelj.si
Razvrsti po:

Kaj pišemo z veliko začetnico

Naloga je namenjena utrjevanju velike začetnice. Razvrščamo napisane besede.

Kalkulator

Vadite seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje vprašanj z uporabo tega interaktivnega gradnika. Prilagodite nastavitve in odgovorite na vprašanja s pisalom SMART Board.

Kdo manjka?

Preverjanje prisotnosti. Učenci najdejo in se dotaknejo svojega imena ter razkrijejo GoNoodle pošast.

Kit

Kit je splošno ime za različne morske sesalce reda Cetacea. Kiti se razprostirajo po velikosti od modrega kita, ki je največja žival, ki je kdajkoli obstajala [3] na 35 m in 115 ton.

Kje v besedi slišiš glas ...

Vsebina je namenjena usvajanju glasov in črk. Poimenujemo sličico in v razpredelnici označimo kje slišimo obravnavani glas. Na začetku samo iščemo glasove in označujemo glasove, kasneje lahko dopisujemo tudi manjkajoče črke v besedah. Pri vsakem obravnavanem glasu je priložen tudi učni list z enako vsebino, ki ga lahko natisnemo za učence. Priloženi so tudi bralni listi.

Klavir

Klavirski pripomoček, namenjen osnovnošolcem, da vadijo svoj glasbeni razvoj.

Količinsko barvno nasprotje

Vsebina je namenjena uvodni uri.Vsebuje definicijo količinskega barvnega nasprotja, razmerja med komplementarnimi barvami ter različne naloge za učence.

Konj

3D slika rjavega konja.