+386 (0)2 828 00 54    |    podpora@iucitelj.si
Razvrsti po:

Dolžnosti in pravice doma in v šoli

Vsebina je namenjena utrjevanju znanja. Učenci sodelujejo v kvizu s pomočjo odzivnikov SMART Responese LE. S pomočjo vprašanj utrdimo pojme: kaj je dolžnost učenca, kaj je prav in kaj narobe, utrjujemo družinske odnose ter dneve v tednu (utjujemo znaje iz spoznavanja okolja).

Družina

Vsebina je namenjena utrjevanju lahko pa tudi preverjanju znanja. Učenci sodelujejo v kvizu s pomočjo odzivnikov SMART Responese LE. S pomočjo vprašanj preverimo sorodstvene odnose v družini: sin, hči, babica, dedek, družina.

Države Afrike in Azije

Gradivo je primerno za vse faze učnega procesa.Gradivo je pripravljeno s pomočjo gradnika SMART lab - Super Sort, kjer je potrebno ustrezno razvrstiti države Afrike in Azije.

Evolucija

Vsebina je namenjena spoznavanju nove učne snovi. Gradivo vsebuje različne teoretične pojme in naloge za učence.

Fosili

Gradivo je namenjeno obravnavi nove učne snovi. Na prvi strani gradiva je potrebno karte razvrstiti v 3 skupine. Na tretji strani pa so vprašanja, ki so vezana na razvrščanje teh kart. Gradivo vsebuje različne slike fosilov, naloge in kviz za učence ter opis vaje za rekonstrukcijo fosila.

Fotosinteza

Model prikazuje korake fotosinteze.

Geometrijska telesa

Vsebina je namenjena spoznavanju, poimenovanju in razvrščanju geometrijskih oblik in teles (krogle, kocke, valja in kvadra). Vsa štiri telesa si lahko ogledamo v 3D pogledu (s klikom na telo). Na vsaki strani telo poimenujemo, nato pa obliko primerjamo s predmeti iz naše okolice. Zadnja dve strani sta namenjeni utrjevanju znanja.

Geometrijski liki

Vsebina je namenjena utrjevanju znanja. Učenci sodelujejo v kvizu s pomočjo odzivnikov SMART Responese LE. S pomočjo vprašanj utrdimo pojme: kvadrat, pravokotnik, krog, trikotnik.

Glive

Gradivo je namenjeno obravnavi nove učne snovi. Gradivo vsebuje različne slike z opisi določenih delov gliv ter aktivnosti za učence, tako da so ti aktivno vključeni v učni proces.