+386 (0)2 828 00 54    |    podpora@iucitelj.si
Razvrsti po:

Cvet

3D model prereza cveta, ki prikazuje notranjo strukturo in anatomijo.

Čas

Zbirka slik, povezanih s temo časa. Zbirka ima različne analogne in digitalne časovne slike.

Časovnik

S časovnikom nastavite časovno omejitev za določeno nalogo ali samo začnite merjenje časa. Ko je časovna omejitev dosežena, nastavite čas za zagon zvoka na strani beležnice ali druge ukrepe, kot je premik na naslednjo stran.

Dedovanje

Vsebina je ponavljanju, saj ne vsebuje teorije in vsebuje različne naloge za učence.

Deli celote

Učno gradivo je namenjeno utrjevanju znanja o ulomkih. V gradivu morajo učenci ob prerezu pice ugotoviti število kosov in zapisati ulomek.

Deltoid

Gradivo je namenjeno obravnavi nove učne snovi. Na drugi strani je pripravljena aktivnost združevanja parov v nadaljevanju pa je predstavljen teoretični del.

Denar

Učenci s pomočjo nalog spoznavajo denar, ga \"menjajo\" ter z njim \"plačujejo\". Utrjujejo številske predstave do 100.

Desetiške enote

Gradivo je namenjeno spoznavanju ali utrjevanju snovi desetiške enote.

Dihanje

Vsebina je namenjena uvodni uri. Predstavljen je predlog uvodne motivacije, animacija delnega prereza ribe in različne naloge za učence.