+386 (0)2 828 00 54    |    podpora@iucitelj.si
Razvrsti po:

Tehtnica

Vadite tehtanje tako, da jih povlečete na tehtnico. Na tehtnici lahko dodate tudi uteži tako, da zapišete znesek, ki ga želite dodati na tehntico.

Težišče trikotnika

Gradivo je namenjeno obravnavi nove učne snovi. V prvem delu je predstavljen teoretični del učne ure, na koncu so naloge za učence in kviz, ki popestri dano gradivo.

Učim se števila do 20

Gradivo je namenjeno utrjevanju snovi in je pripravljeno s pomočjo gradnika SMART lab Rank order. Učenci morajo v čebelnjak povleči števila od največjega do najmanjšega.

Uho

To je model ušesa z oznakami.

Ulomki na številski premici

Gradivo je namenjeno utrjevanju znanja iz ulomkov na številski premici. V gradivu je tudi video posnetek z razlago. Na prosojnicah pa so različne naloge.

Ura

Gradnik lahko uporabite, ko učence učite na uro. Spodaj vpišete čas, da se kazalci prestavijo na ustrezno mesto.

Urbanizem - igra Ne jezi se!

Didaktična igra je namenjena uvodni motivaciji obravnavi snovi urbanizem. Namenjena je 4 igralcem ali ekipam. Igra je na dveh prosojnicah. Na prvi je igralna površina igre, na drugi pa vprašanja. Na katera učenci odgovarjajo, da lahko mečejo kocko in se posledično premikajo po igralnem polju.

Urejanje števil do 15

Učenci po velikosti urejajo števila.

Usta

Diagram človeških ust, vključno s prerezom zoba.