+386 (0)2 828 00 54    |    podpora@iucitelj.si
Razvrsti po:

Seštevanje, odštevanje do 5

Z animacijo v SMART lab nalogi učenci seštevajo in odštevajo do 5. Izračunajo račun, povejo rezultat in pravilnost računa preverijo na hrbtni strani karte. Naloge so razdeljene glede na računske operacije.

SketchUp

Vsebina je namenjena uvodni uri – spoznavanju programa SketchUp in ponovitvi izometrične projekcije. Na koncu gradiva so različne naloge za učence.

Skladni koti

Gradivo je namenjeno obravnavi novi učne snovi. V prvem delu gradiva je teoretični del, v drugem delu pa so naloge razvrščanja in igra karte.

Solarni sistem

Slike, diagrami in videi sončnega sistema in nekaterih posameznih planetov.

Sopomenke

Zabavna igra združevanja besed in besednih zvez z njihovimi sopomenkami.

Srce

Animirani 3D model srca.

Struktura DNK

3D model strukture DNK v obliki traku.

Svetlo - temno barvno nasprotje

Vsebina je namenjena uvodni uri.Gradivo vsebuje miselni vzorec – ponovitev o barvi, primerjavo barvnega kroga s črno belim barvnim krogom, prikaz svetlenja in temnenja barv, primer umetniškega dela, definicijo kontrasta ter različne naloge za učence.

Števila

Aktivnost za utrjevanja trimestnih števil. Pripravljena je aktivnost za vstavljanje manjkajočih števil.