+386 (0)2 828 00 54    |    podpora@iucitelj.si
Razvrsti po:

Razvrščanje rastlin

Vsebina je namenjena uvodni uri. Na uvodnih prosojnicah je prikaz razdelitve rastlin in razlike med cvetoma enokaličnice in dvokaličnice ter različne naloge za učence.

Razvrščanje slovenskih mest po številu prebivalcev

Igra je primerna za vse faze učnega procesa. Igra je pripravljena s pomočjo gradnika Rank Order, kjer morajo sodelujoči slovenske kraje razvrstiti glede na število prebivalcev.

Razvrščanje ulomkov

Gradivo je namenjeno utrjevanju znanja iz ulomkov. V gradivu so različne didaktične igre za učence: vstavljanje manjkajočih besed, razvrščanje ulomkov od najmanjše do najvišje vrednosti, združevanje grafičnega in besednega prikaza ulomka itn.

Razvrščanje živali

Gradivo je namenjeno obravnavi nove učne snovi. Gradivo na prvi strani vsebuje uvodno motivacijo za učence (uganke in slike, ki jih je potrebno prikazati s pomočjo brisalke), igro razvrščanja, različne teoretske pojme in aktivnost za učence, ki morajo pojme razvrstiti od najvišjega do najnižjega.

Reciklaža - izdelava ribe iz papirnatih trakov

Vsebina je namenjena uvodni uri. Gradivo vsebuje različne aktivnosti za učence kot so razvrščanje smeti v zabojnike, sestavljanje domišljijske ribe itd. Priložena je tudi fotografija in opis likovne naloge.

Rimski imperij

V gradivu so pripravljene 3 aktivnosti - didaktične igre za utrjevanja znanja začetkov rimskega cesarstva.

Risanje po opazovanju

Vsebina je namenjena uvodni uri. Vsebuje fotografije različnih umetniških del, prikaz človeških idealnih proporcev, definicijo zlatega reza, pravilno viziranje ter naloge za učence.

Sestavljanka

Povlecite sliko na stran, da ustvarite sestavljanko (iz galerije, datotek ali spletne strani). Nastavite število vrstic in stolpcev, da nastavite težavnost igre.

Seštevanje naravnih števil do 20

Dvojni mehurček. Zabavna naloga, kjer učenci razvrščajo vsote računov. Rešitve se samodejno preverjajo.