+386 (0)2 828 00 54    |    podpora@iucitelj.si
Razvrsti po:

Poštevanka

Gradivo je namenjeno utrjevanju učne snovi in je pripravljeno s pomočjo gradnika SMART lab Fill in the Blanks, kjer morajo učenci v prazna polja povleči manjkajoča števila.

Praznična igra Gremo veselo na počitnice

Tema igre: Sodelujte s svojim soigralcem, da ugiba, kaj je na kartici, tako, da mu samo dajete namige.

Predlogi

Učenci sodelujejo v kvizu s pomočjo odzivnikov SMART Response LE. Klikajo pravilne trditve, glede na položaj predmeta, pojma, oseb na sliki.

Prepoznavanje zastav držav Evrope

Gradivo je namenjeno utrjevanju snovi ali popestritvi učne ure. Pripravljeno je s pomočjo gradnika SMART labMatch\\\\\\\'Em Up!, zato lahko igro tudi preuredite. Učenci morajo v levi krog povleči zastavo, v desnega pa ime države, ki ji pripada zastava.

Preverjanje znanja - merske enote

Vsebina je namenjena utrjevanju snovi ali preverjanju znanj iz merskih enot. Gradivo je pripravljenos pomočjo gradnika SMART response.

Prostornina, masa, dolžina

Na razpolago je 11 vprašanj. Učenci sodelujejo v kvizu s pomočjo odzivnikov SMART Responese LE. Klikajo pravilne trditve.

Prostorski ključi

Vsebina je namenjena uvodni uri.Vsebuje opise vseh prostorskih ključev s fotografijami in interaktivnimi orodji, in kviz za učence.

Računam do 20 s prehodom

Gradivo je pripravljeno za utrjevanje računanja v obsegu do 20 s prehodom. Ponuja možnost prehajajna do faze hitrega računanja. Učenec izračuna izraz, poišče rezultat in klikne nanj. Klik na pravilni rezultat ga spusti na naslednjo nalogo.

Rastlinska celica

3D model rastlinske celice v pogledu na delce za pregled notranjih podrobnosti.