+386 (0)2 828 00 54    |    podpora@iucitelj.si
Razvrsti po:

Možgani človeka

Diagram človeških možganov.

Mreža koordinatnega sistema

Gradnik je primeren za vajo koordinatnega sistema. Dotaknite se mreže, da dodate točko in se na desni strani prikaže koordinata. S peresom narišite črto ali naredite kroge, da dodate točke.

Nasičena in nenasičena barva

Vsebina je namenjena uvodni uri. Gradivo vsebuje miselni vzorec o lastnostih barve, definicijo kontrasta, definicijo kakovostnega barvnega nasprotja, fotografijo umetniškega dela Ignaca Medena ter naloge za učence.

Notno črtovaje

Z gradnikom se lahko učite različnih not (celinke, polovinke in osminke), ki jih lahko postavite na različna mesta notnega črtovja. Nato pa pritisnete na gumb play, ki vam zaigra zapisano melodijo.

Notranjost Zemlje

Animirani diagram notranjih prerezov Zemlje z oznakami za vsak odsek.

Oblak

Vsebina je namenjena uvodni uri. Gradivo vsebuje miselni vzorec z vprašanji in skritimi odgovori in fotografije umetniških del turškega umetnika ter različne naloge za učence.

Odtis

Vsebina je namenjena uvodni uri. Gradivo vsebuje povezavo do risanke »Ledeno kraljestvo«, kjer si učenci pogledajo kakšne snežinke se pojavljajo. Vprašanja za učence o snežinkah, fotografije snežink pod mikroskopom, umetniška dela Mateje Kavčič in Damjane Stopar Štrovs, kako naredimo odtis.Prav tako so priložena navodila za izdelavo likovne naloge.

Oko

To je model očesa brez oznak.

Orel

3D slikovni prikaz orla.